Komplexní zpracování geodetických měření

Verze 3.1

  • Nová softwarová dokumentace.
  • Doplněn protokol o importu vstupních dat. Při neúspěšném načtení uváděna informace o výskytu chyby v příslušném vstupním souboru (pořadové číslo chybného řádku).
  • Implementována upravená metoda transformace souřadnic s vyrovnáním zajišťující stabilitu výpočtu hodnot a směrodatných odchylek transformačního klíče.
  • Ukládání kresby geodetické sítě ve formátech PNG, BMP a JPEG.
  • Vyhledání a hromadný výběr měření a souřadnic bodů dle zadaných atributů.
  • Rychlé procházení chybných a odlehlých záznamů v seznamu měření a souřadnic bodů.
  • Hromadné editace surových měření z více stanovisek.
  • Možnost volby různé výšky nulového horizontu při redukci délek z nadmořské výšky.
Adjust Solutions © 2021 Frontier Theme