Komplexní zpracování geodetických měření

O nás

Prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Ing. Pavel Třasák, Ph.D.

Dlouhodobě se zabýváme vyrovnáním geodetických měření. Naší specializací je metoda nejmenších čtverců ve spojení s robustními metodami pro vyhledání hrubých chyb a odlehlých měření, kde využíváme jak m-odhady, tak specifické metody kontroly před samotným vyrovnáním. Součástí našich unikátních znalostí je také určování přesnosti měřených veličin z měřených dat a komplexní a exaktní určování posunů a přetvoření. Zabýváme se také vysoce přesnými měřeními pro potřeby nejen inženýrské geodézie.
Tématům se věnujeme nejen v rámci vývoje výpočetních softwarů, ale také v rámci výzkumu na národní a mezinárodní úrovni, jak lze doložit níže uvedeným přehledem vybraných publikací.

Monografie

3D skenovací systémy

Štroner, M. – Pospíšil, J. – Koska, B. – Křemen, T. – Urban, R. – Smítka, V. – Třasák, P.: 3D skenovací systémy. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2013. 396 s. ISBN 978-80-01-05371-3.

Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii

Štroner, M. – Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.

Články v časopisech s Impakt Faktorem

Outlier detection efficiency in the high precision geodetic network adjustment

Třasák, P. – Štroner, M.: Outlier detection efficiency in the high precision geodetic network adjustment. Acta Geodaetica et Geophysica. 2014, vol. 49, no. 2, ISSN 2213-5820.

Prague Castle Area Local Stability Determination Assessment By The Robust Transformation Method

Štroner, M. – Urban, R. – Rys, P. – Balek, J.: Prague Castle Area Local Stability Determination Assessment By The Robust Transformation Method. Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2014, vol. 11, no. 4, p. 325-336. ISSN 1214-9705.

Systematic Geometrical Errors of Scanning Spherical Surfaces

Štroner, M. – Pospíšil, J.: Systematic Geometrical Errors of Scanning Spherical Surfaces. Survey Review. 2011, vol. 43, no. 323, p. 731-742. ISSN 1752-2706.

Measurement of bridge body across the river Labe in Mělník

Vráblík, L. – Urban, R. – Štroner, M.: Measurement of bridge body across the river Labe in Mělník. Acta Montanistica Slovaca. 2009, vol. 14, no. 1, p. 79-85. ISSN 1335-1788.

Články v časopisech

Koncept pseudobodu v souřadnicových výpočtech a vyrovnání

Štroner, M.: Koncept pseudobodu v souřadnicových výpočtech a vyrovnání. Geodetický a kartografický obzor [online]. 2015, roč. 61/103, č. 2, čl. č. 1, s. 29-35. Internet: www.egako.eu. ISSN 1805-7446.

Testing of the relative precision in local network with use of the Trimble Geo XR GNSS receivers

Štroner, M. – Urban, R. – Královič, J.: Testing of the relative precision in local network with use of the Trimble Geo XR GNSS receivers. Reports on Geodesy [online]. 2013, vol. 94, no. 1, p. 27-36. ISSN 0867-3179.

Vliv realizace, centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Štroner, M.: Vliv realizace, centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin. Stavební obzor. 2012, roč. 21, č. 2, s. 59-65. ISSN 1210-4027.

Testing of the accuracy dependency of prismless distance measurement on the beam incidence angle

Třasák, P. – Štroner, M. – Smítka, V. – Urban, R.: Testing of the accuracy dependency of prismless distance measurement on the beam incidence angle. Geoinformatics [online]. 2011, vol. 7, no. 7, p. 117-129. ISSN 1802-2669.

Posouzení robustních metod vyrovnání

Třasák, P. – Štroner, M.: Posouzení robustních metod vyrovnání. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58, č. 4, s. 70-78. ISSN 0016-7096.

K přesnosti volného stanoviska

Štroner, M.: K přesnosti volného stanoviska. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58, č. 8, s. 170-176. ISSN 0016-7096.

Experimentální určení přesnosti záměry při nivelaci

Braun, J. – Štroner, M. – Třasák, P.: Experimentální určení přesnosti záměry při nivelaci. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58/100, č. 10, s. 226-236. ISSN 0016-7096.

Experimentální určení přesnosti optické centrace

Vaněček, J. – Štroner, M.: Experimentální určení přesnosti optické centrace. Geodetický a kartografický obzor. 2011, roč. 57, č. 6, s. 125-133. ISSN 0016-7096.

Robustní metody vyrovnání

Třasák, P. – Štroner, M.: Robustní metody vyrovnání. Geodetický a kartografický obzor. 2011, roč. 57, č. 7. ISSN 0016-7096.

Příspěvky na odborných konferencích

Testing Electronic Distance Meters on Short Absolute Laboratory Baseline

Braun, J. – Dvořáček, F. – Štroner, M. – Urban, R.: Testing Electronic Distance Meters on Short Absolute Laboratory Baseline. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 – Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing – Conference Proceedings Volume II – Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 497-504. ISSN 1314-2704.ISBN 978-619-7105-11-7.

A New Procedure For Exact Joint Adjustment Of The Three Dimensional Network In The Large Areas

Štroner, M. – Třasák, P.: A New Procedure For Exact Joint Adjustment Of The Three Dimensional Network In The Large Areas. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 – Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing – Conference Proceedings Volume II – Geodesy & Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 2, p. 3-10. ISSN 1314-2704.ISBN 978-619-7105-11-7.

Processing of high precision geodetic measurements including automatic detection of outliers

Třasák, P. – Štroner, M.: Processing of high precision geodetic measurements including automatic detection of outliers. In: Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2013. ISBN 978-83-61576-25-9.

Test of the accuracy of GNSS RTK measurement of local geodetic networks of small size

Štroner, M. – Urban, R. – Královič, J.: Test of the accuracy of GNSS RTK measurement of local geodetic networks of small size. In: Aktualne Problemy w Geodezji Inzynieryjnej. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2013, vol. 1, p. 66. ISBN 978-83-61576-25-9.

3D Scanner Point Cloud Denoising By Near Points Surface Fitting

Smítka, V. – Štroner, M.: 3D Scanner Point Cloud Denoising By Near Points Surface Fitting. In: Videometrics, Range Imaging and Applications XII; and Automated Visual Inspection. Bellingham (Washington): SPIE, 2013, vol. 1. ISBN 978-0-8194-9607-2.

Využití metod robustního odhadu pro inženýrsko-geodetické výpočty

Třasák, P. – Štroner, M.: Využití metod robustního odhadu pro inženýrsko-geodetické výpočty. In: Aktuální problémy inženýrské geodézie 2012. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2012, díl 1, s. 49-56. ISBN 978-80-02-02365-4.

Denoising of 3D Scanning Data

Smítka, V. – Štroner, M.: Denoising of 3D Scanning Data. In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, vol. 1, p. 1-10. ISBN 978-80-553-1173-9.

Methods of Robust Estimation In Engineering Surveying

Třasák, P. – Štroner, M.: Methods of Robust Estimation In Engineering Surveying. In: Geodesy, Cartography and Geographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2012, vol. 1, p. 1-6. ISBN 978-80-553-1173-9.

Detection of Outliers in the Adjustment of Accurate Geodetic Measurements

Třasák, P. – Štroner, M.: Detection of Outliers in the Adjustment of Accurate Geodetic Measurements. In: Ingeo 2011. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Geodesy, 2011, vol. 1, p. 105-116. ISBN 978-953-6082-15-5.

Adjust Solutions © 2021 Frontier Theme