Komplexní zpracování geodetických měření

EasyNET

Verze 3.5

Jako přibližné souřadnice bodů sítě mohou do vyrovnání vstupovat i původní uživatelem vložené souřadnice nefixních bodů.

Verze 3.4

Zpracování geodetických sítí bez nadbytečných měření (bez vyrovnání měření). Název aktuálního projektu zobrazován v nadpisu hlavního okna aplikace. EasyNET Demo umožňuje zpracovat 7 bodů geodetické sítě.

Verze 3.3

Sada nových ikon. Volba zobrazení souřadnic v pořadí XYZ či YXZ. Optimalizován výpočet inverze matic pro řešení úlohy vyrovnání geodetické sítě. Nové řazení bodů sítě (s ohledem na délku čísla bodu). Barevné rozlišení chybového řádku. Export geodetické sítě do výkresu ve formátu AutoCAD DXF. Export dat geodetické sítě do projektu EasyNET etapa (analýza posunů etapových měření v nadstavbovém […]

Verze 3.2

Možnost zpracování měření pořízená pouze v jedné poloze dalekohledu. Modelace měřických skupin pomocí funkce zrcadlení záznamů měření, zavedení vlivu konstantních osových chyb přístroje (totální stanice).

Verze 3.1

Nová softwarová dokumentace. Doplněn protokol o importu vstupních dat. Při neúspěšném načtení uváděna informace o výskytu chyby v příslušném vstupním souboru (pořadové číslo chybného řádku). Implementována upravená metoda transformace souřadnic s vyrovnáním zajišťující stabilitu výpočtu hodnot a směrodatných odchylek transformačního klíče. Ukládání kresby geodetické sítě ve formátech PNG, BMP a JPEG. Vyhledání a hromadný výběr měření a […]

Verze 3.0

Optimalizován proces vyrovnání sítě – zpracování vysokého počtu měření. Významně rozšířena funkcionalita softwaru.  

Verze 2.2

Souhrnný výpis oprav vyrovnaných souřadnic identických bod při transformaci bodů geodetické sítě.

Verze 2.0

Nová apriorní analýza geodetické sítě (určení vnitřní a vnější apriorní přesnosti měřených veličin). Transformace souřadnic bodů vyrovnané geodetické sítě. Práce s projekty (možnost ukládání a načítání měřických dat spolu s kompletním nastavením aplikace).

Adjust Solutions © 2021 Frontier Theme